Månadens pod är ett reportage om poesins roll på bibliotek i en tid då såväl poesin som biblioteken söker nya sätt att vara och verka. Poden tar oss med till Tranås där poeten, poesiförläggaren och bibliotekarien Magnus Grehn och den nya biblioteks- och kulturchefen Christine Åström berättar om deras omfattande arbete med poesi. Vi får också möta Elisabeth Skog och Jeanette Malm, bibliotekarier i Halmstad, i ett samtal om poesi och biblioterapi.

Av Magnus William-Olsson

Bibliotekslagens så kallade ändamålsparagraf stadgar att biblioteken ska ”främja litteraturens ställning”. Men vad är det egentligen som ska främjas? Ja, vad är litteratur för oss nu för tiden och hur kan man tänka sig dess ställning? Klart är att såväl sätten på vilka vi har och tillägnar oss litteratur som våra förväntningar på vilken roll den ska spela i våra liv snabbt förändras. I allt mindre utsträckning har svenskarna litteraturen i bokhyllor, vare sig hemma eller i sina folkbibliotek. Istället har vi den i våra telefoner, i ljud- och eboksboksappar, men också i form av citat och omslagsbilder på sociala medier, eller som resuméer på Wikipedia och illegala pdf:er via Google. Det mediespecifika i litteraturen tenderar att förlora i betydelse. Berättelsen ersätter texten och den filologiskt grundade litteräriteten ersätts av en idé om medieneutralitet där gränserna mellan att tillägna sig litteraturen som text, ljud, film eller kanske TV-serie tenderar att suddas ut.

Men att litteraturen alltmer förstås i termer av upplevelse eller erfarenhet och allt mindre i termer av objekt måste inte betyda estetisk eller kunskapsteoretisk förflackning. Och det är självfallet inte heller någon entydig eller naturnödvändig utveckling. Tvärt om kan den som vill finna många såväl estetiska som publicistiska, distributiva och även politiska exempel på försvar av det litterära konstobjektet. 

Men för bibliotekens del är frågeställningen brännande. I den här poden har jag försökt närma mig den med utgångspunkt i poesi. På flera håll i Sverige har nämligen just arbetet med poesi varit vägledande för hur bibliotek kan utveckla sin verksamhet från att bara förvalta och förmedla litteraturen till att också sätta den i spel, i workshops, samtal, debatter, uppläsningar, mässor och events av olika slag. Från boksamling till litteraturhus, från att ”bara” läsa till att också använda litteraturen.

Välkomna att lyssna!

Fotot som visar Magnus Grehn och Christine Åström i Tranås stadsbibliotek är taget av mw-o

Vi använder cookies for att säkerställa att vi kan ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida, utgår vi ifrån att du inte motsätter dig detta.  Läs mer