Årets sista pod är en inspelning från Ellerströms litterära salong i Malmö den 8 december, där Henrik Sahl Johansson, Per Bergström och Axel Englund talade om två nyöversatta verk av den walesiske poeten Dylan Thomas: pjäsen Intill mjölkhagen och den sena diktsamlingen Död och öppningar.

Dylan Thomas (1914-1953) brukar betraktas som den moderna walesiska litteraturens störste poet, en diktare som sammanförde romantiken med modernismens formspråk. Nyligen gavs två böcker ut på Rámus förlag, pjäsen Intill mjölkhagen och den sena diktsamlingen Död och öppningar. I årets sista pod samtalar Örnen och Kråkans redaktör Henrik Sahl Johansson med Per Bergström, förläggare på Rámus, och Axel Englund, översättare och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, om de två nya böckerna.

Intill mjölkhagen, som skrevs i olika versioner under Thomas liv och färdigställdes först månaderna innan hans död i New York 1953, utspelar sig i den fiktiva kuststaden Llareggub, där man under en dag får följa en rad underliga karaktärers drömmar, förhoppningar och bekymmer. Intill mjölkhagen utkom för första gången på svenska 1958 i Thomas Warburtons översättning; den nu utkomna utgåvan är reviderad av Per Bergström och översättaren Erik Andersson, som gick igenom texten under en vecka i Wales.

Död och öppningar publicerades 1946 och är en av Dylan Thomas mest kända diktsamlingar. Den kretsar till stor del kring kriget, i synnerheten blitzens tragedi som Thomas hade upplevt när han för BBC:s räkning var posterad i London under krigsåren. Död och öppningar, som är den första diktsamling av Dylan Thomas som ges ut i sin helhet på svenska, har tolkats av Axel Englund.

I samtalet på Ellerströms salong talar Per Bergström och Axel Englund om arbetet med att överföra de två Thomas-böckerna till svenska, om mytologin kring personen och de centrala motiven i Dylan Thomas värld. Vi får även höra läsningar ur de två verken, sist av allt en flerstämmig uppläsning ur Intill mjölkhagen där poeten Jenny Tunedal medverkar som en av rösterna.

Lyssna på samtalet i länken ovan.

Foto: Mary Evans picture library / Rámus

Vi använder cookies for att säkerställa att vi kan ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida, utgår vi ifrån att du inte motsätter dig detta.  Läs mer